اتحادیه آزادی های مدنی ایالت متحده آمریکا خواستار محاکمه NSA شد .


NSA  که مدت هاست در حال ضبط مکالمات و شنود افراد به صورت مخفیانه است اکنون به در خواست اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا بار دیگر راهی دادگاهمی شود.
اگرچه موعد قانونی که NSA با استفاده از آن به شنود های تلفنی می پرداخت، در تاریخ 1 ‍ژوئن به سر رسید، ولی کنگره اجازه جاسوسی و شنود این سازمانرا به مدت 180 روز تمدید کرد. این بار شنود ها و جاسوسی های NSA جزئی تر و موشکافانه تر شد.

/ 0 نظر / 7 بازدید