راه‌های مبارزه با تخلیه تلفنی و تلفن های مشکوک


اهداف منافقین از تخلیه تلفنی:

- جمع آوری اطلاعات در خصوص مشکلات داخلی جامعه، در راستای بهره برداری تبلیغی

- شناسایی مشکلات دستگاه ‏های اجرایی، جهت بهره برداری تبلیغی در راستای ناکارآمد نشان دادن نظام

- کسب اطلاعات در راستای دامن زدن به اختلافات جناح های سیاسی کشور

- تلاش آگا هانه برای ایجاد اختلافات مذهبی، سیاسی و قومی در داخل کشور

- کسب اطلاعات با هدف  ایجاد اخلال در روابط جمهوری اسلامی در مجامع بین‏ المللی

راه‌های مبارزه با تخلیه تلفنی و تلفن های مشکوک:

1) کم کردن صحبت با تلفن.

2) هنگام استفاده از تلفن به این موضوع بیندیشیم که نفر سومی  در حال شنیدن مکالمه می باشد.

3) تا کسی را نشناختیم و اطمینان حاصل ننمودیم به هیچ سوالی پاسخ ندهیم.

4) هیچ گونه مسائل و اطلاعات طبقه بندی شده را به صورت تلفنی بازگو نکنیم.

5) حتی الامکان از پاسخ گویی تلفن به وسیله کودکان جلوگیری نمائیم.

6) آموزش های لازم به کودکان و اعضای خانواده داده شود، که به هیچ عنوان شماره تلفن یا آدرسی را به هنگام صحبت با تلفن بازگو ننمایند.

به هر حال تخلیه‌‏ی تلفنی روشی است نه چندان نوین، که کاربرد بسیاری در خصوص مسایل امنیتی و اطلاعاتی کشور دارد و ممکن است گاهی اوقات هر یک از ما نیز جزئی از پازل تهیه شده دشمنان، جهت دریافت اطلاعات باشیم.

/ 0 نظر / 20 بازدید