"الگوهای توسعه" مهمترین راهبرد نفوذ غرب در کشورهای مستقل است

محمدهادی همایون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اهمیت مسئله استقلال سیاسی در فضای تحولات بین المللی معاصر گفت: موضوع استقلال اولین شعار انقلاب اسلامی بوده است و ما از ابتدا انقلاب اسلامی را با این آرمان شناخته ایم. در جریانات رخ داده در همان سالهای ابتدایی انقلاب؛ موضوع استقلال برای ما بیشتر از پیش اهمیت خود را نشان داد. ماجرای تسخیر لانه جاسوسی نماد استقلال خواهی ملت ما بود و در مبارزه با دخالتهای دولتهای بیگانه در امور داخلی کشور اتفاق افتاد.

همایون با اشاره به اشتیاق برخی عناصر داخلی به پذیرش سلطه غرب در تمامی ابعاد تاکید کرد: به نظر می رسد گروهی در داخل کشور همچنان اصرار دارند تا صحنه جهان را صحنه ای خالی از تعارض بین دو جبهه حق و باطل نشان دهند. این جریانات فکری از ابتدای انقلاب هم در کشور وجود داشته اند که در شرایطی فرصت بروز و ظهور پیدا کرده اند.

رئیس سابق پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات افزود: شاید الان در مقطعی هستیم که این گروه ها احساس می کنند فرصت دوباره ای برای عرض اندام پیدا کرده اند. البته این حرف که ما با همه جهان تعامل داشته باشیم؛ فی نفسه حرف بدی نیست ولی اگر بخواهیم خارج از چارچوب تقابل جمهوری اسلامی و جبهه کفر و استکبار به آن نگاه کنیم؛ معنایی جز صدور مجوز ورود و مداخله جبهه کفر در داخل کشور نخواهد داشت.

همایون در پاسخ به این سوال که" آیا تاکید بر رویکرد توسعه برونزا می تواند زمینه به خطر افتادن استقلال کشور را فراهم کند"؛ تصریح کرد: یکی از جدی ترین الگوهایی که کشورهای غربی برای خدشه در استقلال کشورها دنبال می کنند؛ موضوع توسعه بوده است. درواقع از زمانی که در کشورهای غربی الگویی برای توسعه تعریف شد و کشورها را بر اساس آن تقسیم بندی نمودند، این رویکرد استعماری در دستور کار آنها قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به نواقص موجود در الگوهای توسعه غربی افزود: الگوی توسعه غربی بر اساس ویژگی های بومی همان کشورها طراحی شده است. الان زمانی نیست که ما بخواهیم فقط به صورت نظری این رویکرد را نقد کنیم و در حال حاضر ما به ناکارآمد بودن الگوی توسعه این کشورها پی برده ایم.  همایون با اشاره به گفتمان سازی رهبر انقلاب در این زمینه و طرح الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از سوی معظم له، تصریح کرد:رهبر انقلاب بر همین مبنا حتی به جای اصطلاح توسعه؛ از کلمه پیشرفت استفاده کردند و در این زمینه گفتمان سازی را کلید زدند.

همایون افزود: متاسفانه جریانات شیفته الگوی توسعه غربی در کشور ما هنوز هم حضور دارند. در صورتی که در پیش گرفتن این رویکرد می تواند در میان مدت و بلندمدت و حتی در کوتاه مدت، زمینه به خطر افتادن استقلال کشور را فراهم کند. ساری و جاری شدن الگوهای اقتصادی غربی زمینه نفوذ دشمن در کشور را فراهم خواهد نمود.

رئیس سابق پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با اشاره به طراحی دشمن برای نفوذ و بازگشت دوباره به عرصه مدیریت کشور اظهار داشت: دشمن قصد دارد با حمایت از جریان غربگرا در جریان انتخابات مجلس، به دو هدف ایجاد اختلاف بین آحاد جامعه و نفوذ سیاسی خود برسد. این سختی مسیر پیش روی انقلاب ما در مقطع کنونی است. ما باید بین این دو محضور؛ جریان انقلاب را در شرایط جهانی معاصر پیش ببریم.

همایون در پایان تاکید کرد: ما از طرفی باید زمینه اجرایی شدن الگوهای اسلامی و بومی را در کشور خود فراهم کنیم و از طرفی؛ مراقب باشیم تا دودستگی و اختلاف در کشور ایجاد نشود. به نظر می رسد رهبر انقلاب هم به همین دلیل امسال را سال "همدلی و همزبانی دولت و ملت" نامگذاری کردند.

/ 0 نظر / 7 بازدید